เช่าเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์


  • original-1532145789321.png
    ห้บริการเช่าเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (data logger) testo 174Hผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี Temperature - NTC Measuring range -20 to +70 °C Accura...

  • testo175-H1.png
    ให้บริการเช่าTesto 175-H1 เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล (data logger) ให้เช่า data logger testo 175-H1 สามารถใช้งานในการบันทึกข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ตู้แช่เย็น หรือ...


Visitors: 136,599