งานบริการงานเช่า

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด

ให้บริการงานเช่าเครื่องมือตรวจวัดด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ด้านงานซ่อมบำรุง

Visitors: 124,549