บริการสอบเทียบก๊าซนอกสถานที่


บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดก๊าซนอกสถานที่

(Onsite Calibration for Gas Detector / Biogas Analyzer / Gas Analyzer)

ทำไมถึงต้องสอบเทียบก๊าซ?
การสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซ เป็นกระบวนการสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องวัดก๊าซ (Gas detector) ทำงานได้ถูกต้องและแม่นยำตามคุณลักษณะของเครื่องมือนั้นๆ สาเหตุที่ต้องสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซเนื่องจาก
• ความถูกต้อง : เครื่องวัดก๊าซต้องมีความแม่นยำในการวัดก๊าซเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจและปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆ เช่น การควบคุมมลพิษ และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมหรือสภาพแวดล้อม
• ปฏิบัติตามข้อกำหนด : มาตรฐานบางรายกำหนดว่าเครื่องวัดก๊าซต้องสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่รัฐบาลหรือองค์กรกำหนด
• ความปลอดภัย : การสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซช่วยในการรักษาความปลอดภัย โดยการตรวจสอบว่าเครื่องยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีความเสี่ยงในการใช้งาน สำหรับเครื่องมือวัดก๊าซรั่ว หากเครื่องวัดก๊าซไม่ได้สอบเทียบให้ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ
• การรับรองคุณภาพ : การสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซช่วยให้เครื่องมีคุณภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา

ดังนั้น การสอบเทียบเครื่องวัดก๊าซเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง มีคุณภาพสูงเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้

ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย รวมถึงให้บริการสอบเทียบนอกสถานที่ (Onsite Calibration) สำหรับเครื่องมือวัดก๊าซรั่วแบบพกพา และแบบติดตั้ง (Gas Detector)  เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ (Biogas Analyzer) และเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyzer)  มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการสอบก๊าซเทียบนอกสถานที่ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO17025 โดยก๊าซที่ทางบริษัทได้รับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ได้แก่

  ก๊าซออกซิเจน (Oxygen; O2)
  • 18 %Vol / 21 %Vol
  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide; CO)
  • 80 ppm
  ก๊าซมีเทน (Methane; CH4)
  • 2.2 %Vol (50 %LEL)
  ก๊าซเพนเทน (Pentane; C5H12)
  • 0.275 %Vol (25 %LEL)
  ก๊าซไอโซบิวเทน (Isobutane; C4H10) สำหรับสอบเทียบ LPG
  • 0.75 %Vol (50 %LEL)
  ก๊าซแอมโมเนีย (Ammonia; NH3)
  • 50 ppm
  ก๊าซผสม (Gases Mixture)
1. ก๊าซออกซิเจน (Oxygen; O2) ความเข้มข้น 18 %Vol 2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide; CO) ความเข้มข้น 100 ppm 3. ก๊าซมีเทน (Methane; CH4) ความเข้มข้น 2.2 %Vol (50 %LEL) 4. ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide; H2S) ความเข้มข้น 25 ppm
  ก๊าซสำหรับสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ (Biogas Analyzer)
1. ก๊าซออกซิเจน (Oxygen; O2) ความเข้มข้น 21 %Vol 2. ก๊าซมีเทน (Methane; CH4) ความเข้มข้น 60 %Vol 3. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide; CO2) ความเข้มข้น 40 %Vol 4. ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen Sulfide; H2S) ความเข้มข้น 250 ppm, 3000 ppm


สนใจบริการสอบเทียบนอกสถานที่ (Onsite Calibration) ติดต่อ
คุณสุนารี (แก้ม ) โทร : 0 2779 8888 ต่อ 442, 092-2829995 หรือ Line ID : @entechservice

Visitors: 132,313