อุณหภูมิ

  สอบเทียบอุณหภูมิ 
  ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ  ISO/IEC 17025  สถานะภาพ
  Thermometer
  Digital Thermometer with TC probe type K, J, T -20°C ถึง 550°C In Lab
-20°C ถึง 550°C Onsite
  Infrared thermometer
  -20°C ถึง <30°C
Not Accredit In Lab
30°C ถึง 500°C In Lab
500°C ถึง 900°C Not Accredit In Lab
  Thermal imaging camera
  -20°C ถึง <30°C Not Accredit In Lab
30°C ถึง 500°C In Lab
500°C ถึง 900°C Not Accredit In Lab
  Refrigerator, Incubator, Oven(Enclosure), Freezer
   -80°C ถึง +200°C Onsite
Visitors: 135,160