บริการสอบเทียบ

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด มีห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ เลขที่ 17/121 งามวงศ์วาน 47 แยก 48 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ หมายเลขรับรองที่ สอบเทียบ 0157

 

   
Visitors: 136,604