เช่าเครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ

ให้เช่า BIOGAS 5000 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพทั้งแบบพกพา ผลิตภัณฑ์ Geotech จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเครื่องมือวิเคราะห์นี้เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในด้านการตรวจปริมาณก๊าซมีเทนและองค์ประกอบอื่น ๆ จากกระบวนการ Anaerobic Digestion ก่อนนำก๊าซไปใช้ การหาประสิทธิภาพของระบบกำจัด H2S โดยการวัดก่อนและหลังผ่านกระบวนการ และยังสามารถตรวจวัดปริมาณก๊าซมีเทนที่อาจรั่วไหลจากบ่อหมัก ตรวจวัดก๊าซพิษ เช่น NH3 ในกระบวนการย่อยสายเศษอาหารได้ และในกระบวนการอื่นๆ อีกมากมายทีเกี่ยวข้อง

• ผลิตภัณฑ์ Geotech ประเทศอังกฤษ
• วัดก๊าซชีวภาพ ในบ่อฝังกลบและบ่อหมักของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ
• สามารถวัดค่าก๊าซออกซิเจน (O2), แก๊สมีเทน (CH4), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
• ช่วงการวัด
CH4 0-100%
CO2 0-100%
O2 0-25%
H2 0-1,000ppm
NH3 0-1,000ppm
H2S 0-500 ppm, 0-5000 ppm, 0-10,000 ppm
• บันทึกได้ 500 ค่า, หน้าจอสี,  อัตราการไหลปั้ม 550 ml/min ต่อหัววัดอุณหภูมิและความเร็วลมได้

ขั้นตอนการเช่า >> https://www.entechsv.com/15350186/ขั้นตอนการเช่า

Visitors: 136,602