Promotion เช่าเครื่องมือวัด ส่วนลด 10%

ให้บริการเช่าเครื่องมือวัด ส่วนลดพิเศษ 10% ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564


เช่าเครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม
• เครื่องตรวจวัดก๊าซไอเสียจากปล่องระบาย
• เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์
• เครื่องวัดก๊าซชีวภาพ
• เครื่องวัดความเร็วลมหรืออากาศอัดในท่อ

เครื่องมือวัดด้านซ่อมบำรุง
• กล้องถ่ายภาพความร้อน
• เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว
• กล้องตรวจสอบภายในท่อ

เครื่องมือวัดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
• เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม
• เครื่องวัดแสง
• วัดความร้อน (WBGT)
• ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศและฝุ่น
• เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบธุรยากาศ
• เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ
• เครื่องวัดคุณภาพน้ำ

Download PDF : โปรโมชั่นบริการเช่าเครื่องมือวัด

* ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อ : คุณศุภสุตา  โทร. 02-779-8888 ต่อ 442 หรือ 092-282-9995

Visitors: 132,315