อัตราการไหลของน้ำ

  สอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ
  ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ  ISO/IEC 17025  สถานะภาพ
  Ultrasonic Flow Meter 60-450 L/min Not Accredit In Lab / Onsite
ขนาดท่อ 2" & 4"

Visitors: 119,694