เช่าเครื่องวัดความร้อน


  • Heat-shield.png
    ให้บริการเช่าเครื่องวัดความร้อน Heat shield แบรนด์ LSI เครื่องวัดดัชนีความร้อน WBGT meter เป็นเครื่องวัดที่มีความทนทาน หน่วยความจำในการบันทึกข้อมูลประมาณ 8MB มีอายุการใช้งานแบตเตอร...

  • Temp34.png
    ให้บริการเช่าเครื่องวัดความความร้อน QUESTemp32 : Heat Stress Monitor เครื่องวัดความความร้อน สำหรับการตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างง่าย และรวดเร็ว สามารถหาค่...


Visitors: 136,602