เช่าเครื่องวัดแสง

ให้บริการเช่า เครื่องวัดแสง รุ่น TM-202
เครื่องวัดแสงสามารถวัดค่าความเข้มจากแหล่งกำเนิดแสงหรือแสงที่เรามองเห็นได้ เหมาะสำหรับใช้งานในการ วัดความเข้มแสง ในงานทั่วไป เช่น โกดัง, โรงงาน อื่นๆ

คุณสมบัติของเครื่องวัดแสง Tenmars TM-202
• ช่วงการวัด Lux 20, 200, 2000, 20000, 200000  และ ช่วงการวัด Foot-candle 20,200, 2000, 20000
• การตอบสนองสเปกตรัมตรงตามมาตรฐานการส่องสว่าง CIE
• เลือกหน่วย Lux หรือ Foot-candle ได้
• ความยาวของสายโพรบประมาณ 1.5 เมตร
• ควมแม่นยำ ±3% (Calibrated to standard incandescent lamp 2856º K), ±6% (other visible light source)
• ตรงตามมาตรฐาน JISC1609:1993 and CNS 5119 general A class specifications.
• มีฟังก์ชั่นโคไซน์(Cosine)เชิงมุมในการแก้ปัญหา
• จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย  มีฟังก์ชั่นแจ้งการวัดความเข้มแสงเกินพิกัด
• ขนาด Sensor  : 80x55x25 มม. / ขนาดเครื่อง : 130 x 55 x 38 มม. น้ำหนัก 250 กรัม

ขั้นตอนการเช่า >> https://www.entechsv.com/15350186/ขั้นตอนการเช่า

วิธีการใช้งาน เครื่องวัดแสง รุ่น TM-202

Visitors: 136,606