เช่าเครื่องวัดระดับเสียง

ให้บริการเช่า เครื่องวัดเสียง ยี่ห้อ ACO ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการตรวจวัดในโรงงาน การใช้งานง่าย ความสามารถใน การทำงานของเครื่องสามารถตรวจวัดค่า Leq, Lmax, Lmin, LAE และ Lx

  • ช่วงการวัดตามมาตรฐาน Leq , Lmax , Lmin
  • สามารถบันทึกข้อมูลต่อเนื่องได้
  • ดาวน์โหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่ต้องจดค่า
  • ชาร์ตด้วยแบตเตอรี่(ใช้งานต่อเนื่องได้ 3 วัน หรือถ่าน 2A (ใช้งานต่อเนื่องได้ 1 วัน)

ขั้นตอนการเช่า >>  https://www.entechsv.com/15350186/ขั้นตอนการเช่า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 136,602