เช่าเครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย

ให้บริการเช่า เครื่องวัดก๊าซจากปล่องระบาย  testo 350XL  ผลิตภัณฑ์ testo ประเทศเยอรมนี

Flue Gas Analyzer เครื่องมือตรวจวัดก๊าซมลพิษจากปล่องระบาย และสามารถทำงานควบคู่ไปกับการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของกระบวนการผลิตได้ ซึ่งเราสามารถควบคุมการเผาไหม้ในกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไปพร้อมๆ กับการตรวจติดตามควบคุมมลพิษที่ปล่อยทิ้งจากปล่องระบายให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้
- โพรบสามารถวัดอุณหภูมิ < 1,000 °C
- อ่านค่าได้รวดเร็วและง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากหน้าจอแสดงผลรูปภาพกราฟฟิค
- ตัวเครื่องรองรับการวัดก๊าซได้พร้อมกัน 6 เซ็นเซอร์ ได้แก่ O2, CO,  NO,  SO2, NO2,  CO(ได้จากการคำนวณโดยมี O2 เป็นมาตรฐาน)

          O2  : 0 ถึง 25% vol.

          CO  : 0 ถึง 10,000 ppm H2 comp.

          SO2 : 0 ถึง 5,000 ppm

          NO  : 0 ถึง 3,000 ppm

          NO2 : 0 ถึง 500 ppm

- มีการตั้งค่าศูนย์ (Zeroing) ของเซนเซอร์วัดแรงดันอัตโนมัติทุก 10 วินาที เพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนไปของเซนเซอร์วัดแรงดันเมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง

 

 

วิธีการใช้งานเบื้องต้นเครื่อง Flue gas analyser : Testo รุ่น 350XL

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 124,549