เงื่อนไขการเช่าเครื่องมือ  • 1.แจ้งความต้องการ กับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง โทรศัพท์ 02 779 8888 ต่อ 442โทรศัพท์มือถือ คุณสุนารี โทร. 02 779 8888 ต่อ 442 หรือ 092 282 9995 หรือ E-mail: ts-support@entech.co.th 2. เจ้า...

  • - ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเเทรียล โซลูชั่น จำกัด กำหนดเงื่อนไขการเช่าเครื่องมือดังรายละเอียด ในไฟล์ "สัญญาเช่าเครื่องมือ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นเอกสารหลักฐานการเช่...

  • เอกสารประกอบการเช่า - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า หรือผู้รับเครื่องมือ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลูกค้าโทรสอบถามสถานะเครื่องมือได้ที่คุณสุนารี เบอร์มือถือ 092-282-9...
Visitors: 124,549