เงื่อนไขการเช่าสินค้า

- ทางบริษัท เอ็นเทค อินดัสเเทรียล โซลูชั่น จำกัด กำหนดเงื่อนไขการเช่าเครื่องมือดังรายละเอียด ในไฟล์ "สัญญาเช่าเครื่องมือ" เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และเป็นเอกสารหลักฐานการเช่า

- ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการเช่า หากมีข้อสงสัยสอบถามกรุณาติดต่อ
  คุณสุนารี  Tel: 0 2779 8888 ต่อ 442 หรือเบอร์มือถือ 092 282 9955 อีเมล์ ts-support@entech.co.th 

 
 

      

Visitors: 124,549