เอกสารประกอบการเช่า

 เอกสารประกอบการเช่า 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่า หรือผู้รับเครื่องมือ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลูกค้าโทรสอบถามสถานะเครื่องมือได้ที่

คุณสุนารี เบอร์มือถือ 092-282-9995 
หรือ 0 2779 8888 ต่อ  442

เพื่อตกลงการชำระเงินค่าเช่าเครื่องมือและรายละเอียดการเช่า หลังจากโอนเงินแล้วลูกค้ากรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ตามรายละเอียดในหมายเหตุด้านล่าง

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงินค่าประกันเครื่องมือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บจก. เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด 
เลขบัญชี 085-206198-5 

- สัญญาเช่าเครื่องมือ 

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. Email: ts-support@entech.co.th 
2. Fax   : 02 779 8899
3. ส่งที่เจ้าหน้าที่ ณ บริษัท เอ็นเทคฯ ในวันทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08:00-16:00 น. 

 

 
      

Visitors: 124,547